Alarmy samochodowe, autoalarmy, nawigacjagps – Secar Łódź
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
AutoControl 2.0
AutoControl wersja 2.0 to uniwersalne narzędzie informatyczne umożliwiające skuteczne zarządzanie pojazdami a co za tym idzie m.in. obniżenie kosztów operacyjnych floty. Dzięki technologii GPS i sieci GSM użytkownik ma stały dostęp do wszystkich informacji o położeniu i parametrach jezdnych monitorowanych pojazdów. Dostęp do systemu AutoControl wersja 2.0 odbywa się za pośrednictwem, chronionego hasłem, połączenia internetowego oraz/lub telefonu komórkowego (AutoControl Mobile). Zasięg systemu obejmuje całą Europę. 

AutoControl wersja 2.0 to również program zawierający narzędzia do obsługi NAVTO OnLine. Urządzenie posiada wbudowany moduł komunikacyjny, służący do przesyłania komunikatów tekstowych, moduł do planowania tras i wysyłania zleceń oraz opcję importu danych z tachografu.

AutoControl wersja 2.0 - wszechstronna funkcjonalność:

*w trakcie realizacji

AutoControl wersja 2.0 - większe oszczędności i wymierne korzyści
Poprawienie gospodarki w zakresie zużycia paliwa:
Planowanie trasy:

Bezpieczeństwo:
Ubezpieczenie:
Komunikacja:
 Przyszłe funkcjonalności AutoControl wersja 2.0

Główne atuty systemu AutoGuard

Bezpieczeństwo - AutoGuard współpracuje z renomowanymi operatorami telekomunikacyjnymi i producentami odbiorników GPS

Niezawodność - AutoControl 2.0 gwarantuje odporność urządzeń na zakłócenia sieci GSM

Intuicyjność obsługi - korzystanie z systemu nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani czasochłonnych szkoleń

Integralność - system umożliwia integrację z dowolnym oprogramowaniem wdrożonym w przedsiębiorstwie

Łatwa dostępność na terenie całego kraju - instalacja w każdym samochodzie 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę w ponad 100 punktach dealerskich.

Okno główne:

 Okno informacyjne: 

 

Zarządzanie flotą pojazdów

Zarządzanie flotą transportową odbywa się za pomocą autorskiej aplikacji AutoControl oraz urządzenia monitorującego GPS/GSM, w które wyposażony jest pojazd. Moduł z serii S-X zamontowany w samochodzie wysyła regularny sygnał, który zawiera dane określające jego położenie oraz informacje na temat prędkości, zużycia paliwa oraz wielu innych parametrów jezdnych pojazdu. Zebrane w ten sposób informacje są następnie przysłane, za pomocą sieci GSM, do Centrum Monitorowania, gdzie są dekodowane i nanoszone na mapę. Tak przetworzona informacja trafia do klienta, który może na bieżąco analizować trasę pojazdu oraz wybrane parametry eksploatacyjne takie jak: czas pracy kierowców, zużycie paliwa, stan techniczny auta. Opcjonalnie integralnym elementem systemu może być mobilny komputer komunikacyjny NAVTO OnLine, który spełnia funkcję nawigacji samochodowej, jak również interfejsu systemu AutoControl dla kierowcy.

Lokalizacja i transmisja danych między pojazdem i dyspozytorem odbywa się za pośrednictwem modułów z serii S-X. Są to niewielkich rozmiarów nadajniki ukryte w pojeździe, służące do aktywnej ochrony i zarządzania środkami transportu. Urządzenia te są odporne na zakłócenia i niekorzystne temperatury. Posiadają również awaryjne zasilanie, którego zadaniem jest podtrzymanie sprawności systemu, gdy napięcie w instalacji elektrycznej samochodu spadnie poniżej 10,5 V lub gdy zostanie odłączony akumulator.

System do zarządzania flotą pojazdów - AutoControl umożliwia ciągłą analizę i optymalizację wykorzystania taboru transportowego w dowolnym przedsiębiorstwie przewozowym. Inteligentna aplikacja dostarcza użytkownikowi zdefiniowane przez niego raporty o charakterystyce pracy poszczególnych pojazdów, pozwalając optymalizować wykorzystanie pojazdów. Zasięg działania systemu AutoControl obejmuje całą Europę.

Schemat działania systemu AutoControl: 
 

AutoControl Mobile

Specjalnie z myślą o naszych klientach, którym zależy na stałym dostępie do informacji, stworzyliśmy nowy bezpłatny program AutoControl Mobile. Od teraz dzięki nowemu oprogramowaniu wszyscy użytkownicy systemu AutoControl mogą za pomocą wybranych modeli telefonów komórkowych na bieżąco otrzymywać wszystkie dane na temat monitorowanej floty pojazdów.

Program AutoControl Mobile można pobrać pod adresem www.mobile.autocontrol.pl

 


Obecna wersja AutoControl Mobile wspiera następujące modele telefonów:

1.    Nokia E50

2.    Nokia E51 

3.    Nokia E71 

4.    Nokia N95

5.    Samsung Omnia

6.    Sony Ericsson C702

7.    Sony Ericsson C902 

8.    Sony Ericsson K800i

9.    Sony Ericsson W910i 

10.   Motorola RAZR2 V9

Już wkrótce kolejne modele telefonów będą dodane do listy! 

 

NAVTO OnLine

NAVTO OnLine - Twój asystent w zarządzaniu flotą 

 

 

NAVTO OnLine to nowoczesne i funkcjonalne urządzenie zaprojektowane przez AutoGuard S.A. z myślą o firmach, dla których szybka i stała łączność pomiędzy dyspozytorem floty a kierowcami pojazdów jest podstawą sprawnego działania i planowania codziennej pracy. Przy pracach projektowych wzięto pod uwagę nie tylko szerokie możliwości tworzonego Systemu, ale także przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs.

 

 

Jak to działa?
Sercem sytemu NAVTO OnLine jest dotykowy, kolorowy monitor LCD zainstalowany w pojeździe. Urządzenie pełni zarówno funkcję nawigacji samochodowej, jak również jest interfejsem systemu AutoControl wersja 2.0 dla kierowcy. Za pośrednictwem NAVTO OnLine kierowca może komunikować się z administratorem floty i innymi kierowcami oraz korzystać z wielu praktycznych informacji. NAVTO OnLine zapewnia pełną współpracę z cyfrowym tachografem w zakresie bezprzewodowej transmisji danych.

 

 

Podstawowe funkcje dostępne dla kierowcy to: 

·       Komunikacja tekstowa - CZAT - NAVTO OnLine posiada zintegrowanego klienta do komunikacji tekstowej - podobnego w swej funkcjonalności do popularnych komunikatorów internetowych jak GG czy ICQ. Każdy użytkownik systemu, bez względu na to czy jest kierowcą, czy dyspozytorem pracującym w biurze, w ramach posiadanych uprawnień, ma możliwość przesyłania informacji tekstowych do innego użytkownika systemu. Możemy przy tym korzystać z kilkunastu zdefiniowanych wcześniej komunikatów lub wpisać dowolny tekst korzystając z klawiatury ekranowej.

·       Tachograf - NAVTO OnLine współpracuje z tachografem cyfrowym. Dzięki dołączonemu czytnikowi kart tacho, otrzymujemy możliwość zdalnego odczytu informacji z karty kierowcy i transmisji danych do spedytora. Dane mogą być następnie analizowane przy użyciu dedykowanego oprogramowania.

·       Nawigacja samochodowa - Kierowca może w prosty oraz intuicyjny sposób zaplanować trasę podróży oraz wyznaczyć jej cel.

·       Identyfikacja kierowcy - Prosta funkcjonalność pozwalająca na zalogowanie się kierowcy w systemie i identyfikowanie dowolnych zdarzeń w połączeniu z aktywnym użytkownikiem.

·       Komputer pokładowy - Za pomocą NAVTO OnLine kierowca ma dostęp do informacji o pozycji pojazdu, prędkości i kierunku jazdy samochodu, ilości paliwa w zbiorniku, poziomie naładowania akumulatora, prędkości obrotowej silnika. Dodatkowo NAVTO OnLine pozwala na prezentację stanu urządzeń i czujników podłączonych do modułu telematycznego (na przykład włączenia/wyłączenia czujnika, temperatury w chłodni, itp).

·       Faktury - Moduł pozwalający pracownikowi mobilnemu na natychmiastowe wprowadzanie informacji o otrzymanych lub wystawionych fakturach i wysłania jej do centrali firmy tak. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownik może szybko wpisać dane z posiadanej faktury i zarejestrować ją w odpowiedniej kategorii kosztów.

·       Akcje - Kierowca ma możliwość definiowania aktualnego statusu pojazdu - Awaria, Tankowanie, Postój w korku lub na granicy. Wybrany status jest wraz z identyfikacją kierowcy i numerem pojazdu wysyłany do dyspozytora. 

·       Zlecenia - NAVTO OnLine odbiera zlecenia transportowe lub serwisowe wysyłane do pojazdu przez dyspozytora przy użyciu AutoControl wersja 2.0. Dodatkowo system zleceń jest zintegrowany z nawigacją - jednym kliknięciem możemy przejść do ekranu nawigacji ze wskazaniem punktu, do którego powinniśmy dojechać.

·       Dynamiczna nawigacja - Klasyczne systemy nawigacji samochodowej, które bazują na danych geograficznych zaszytych w urządzeniu pozwalają jedynie na wytyczanie trasy najkrótszej lub najszybszej w oparciu o informacje dostarczane przez dostawców map w kilkumiesięcznych cyklach aktualizacyjnych. Przyszłą funkcjonalnością NAVTO OnLine będzie optymalizacja trasy w oparciu o informacje o korkach i innych utrudnieniach w ruchu uzyskanych z bazy GDDKiA, pojazdów wyposażonych w NAVTO OnLine oraz innych systemów telematycznych.

 

Zalety NAVTO OnLine

·       Zwiększenie efektywności pracy handlowca, kierowcy, serwisanta. Bieżący nadzór nad lokalizacją, pozwala na sprawdzenie aktualnego stanu wykonywanej. Doskonałe narzędzie dla osoby zarządzającej grupą mobilnych przedstawicieli handlowych.

·       Obniżenie kosztów komunikacji pomiędzy dyspozytorem a kierowcą. Łatwe przesyłanie i kontrola realizacji zleceń serwisowych lub transportowych. Zdalny dostęp do danych z tachografu cyfrowego bez konieczności oczekiwania na powrót pojazdu do bazy.

·       Poprawa kultury użytkowania pojazdu - system pozwala na łatwą kontrolę prędkości, obrotów silnika. Możemy łatwo zdyscyplinować użytkowników pojazdów do bardziej ekonomicznej i bezpieczniejszej jazdy.

·       Zmniejszenie zużycia paliwa. Bieżąca kontrola zużycia paliwa, tankowań i ewentualnych upustów wprost przekłada się redukcję kosztów.

·       Przyspieszenie wymiany dokumentów - faktur lub zleceń pomiędzy firmą, a mobilnym pracownikiem usprawniające proces fakturowania i księgowania. Pozwala to na rzadsze wizyty pracowników w centrali firmy, a co za tym idzie więcej czasu na działalność operacyjną.

·       To najbardziej skuteczny sposób na rozliczanie podatku dochodowego z tytułu użytkowania auta służbowego do celów prywatnych. 

·       Poprawa bezpieczeństwa użytkownika pojazdu, a także zabezpieczenie przed utratą pojazdu. System pozwala na włączenie usługi ochrony pojazdu i umożliwia uzyskanie zniżek przy ubezpieczeniach komunikacyjnych.

 

 

 

TachoControl

AutoGuard ma przyjemność zachęcić Państwa do skorzystania z nowej usługi TachoControl, która jest częścią składową nowego systemu AutoControl wersja 2.0.

 

Opis usługi:

Usługa TachoControl polega na zdalnym pobieraniu danych z karty kierowcy oraz cyfrowego tachografu, w ramach systemu AutoControl wersja 2.0, z wykorzystaniem specjalnie do tego celu opracowanego komputera pokładowego - NAVTO OnLine, wyposażonego w czytnik kart elektronicznych. Pobieranie danych jest usługą „na żądanie″ i odbywa się po uprzednim wysłaniu żądania wczytania karty kierowcy. Kierowca otrzymuje wówczas polecenie w formie komunikatu odbieranego i prezentowanego przez Navto OnLine. Po umieszczeniu karty kierowcy w czytniku, dane zostaną automatycznie pobrane oraz zapisane w centralnej bazie danych w systemie AutoControl wersja 2.0. Użytkownik (np. operator floty) obsługujący system AutoControl wersja 2.0 ma również możliwość zapisania pobranych danych na lokalny dysk swojego komputera, w celu dalszego ich przetworzenia lub dokonania analizy.

W podobny sposób użytkownik systemu AutoControl wersja 2.0 może również pobierać dane zapisywane w pamięci cyfrowego tachografu. Aby dokonać tej operacji wystarczy wybrać odpowiednią opcję w AutoControl wersja 2.0, która spowoduje przesłanie komunikatu do Navto OnLine, o konieczności podłączenia cyfrowego tachografu do odpowiednio przygotowanego dla tego celu złącza. Natychmiast, po rozpoznaniu przez Navto OnLine faktu podłączenia cyfrowego tachografu przez w/w złącze, rozpoczęty zostanie proces automatycznego pobierania danych, a następnie ich przesłania do centralnej bazy systemu AutoControl wersja 2.0.

Usługa TachoControl działa na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Usługa ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom dostosowania się do przepisów dotyczących obowiązku pobierania danych z kart kierowców i pamięci tachografu cyfrowego (rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 - ustawowy obowiązek pobierania danych co 21 dni i ich archiwizacja).

 

Dodatkowe możliwości:

Pobrane dane mogą być dodatkowo archiwizowane przez AutoGuard S.A. na potrzeby ewentualnych przyszłych kontroli poprzez ITD (wymóg ustawowy przechowywania tych danych do 1 roku) i PIP (wymóg ustawowy przechowywania tych danych do 3 lat). Usługa TachoControl jest opcją dodatkową. Jeżeli nastąpi utrata danych i zaistnieje konieczność ich odtworzenia, to na życzenie Klienta mogą one zostać odtworzone i wysłane na odpowiednim nośniku.

Pobrane i przesłane dane z karty kierowcy do systemu AutoControl wersja 2.0 są podpisane cyfrowo i spełniają wymogi Ustawy w tym zakresie!


 

Sonda paliwowa

Wychodząc naprzeciw wymaganiom Naszych Klientów stworzyliśmy wspólnie z firmą Global & Perfekt urządzenie do precyzyjnego pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku - sondę paliwową. Urządzenie to pozwala dokładnie badać poziom zużycia paliwa w jednym oraz - w zależności od potrzeby - w dwóch zbiornikach.

Sonda paliwowa została zaprojektowana przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską przy zastosowaniu nowoczesnych technik projektowania urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem Polskiej Normy zharmonizowanej z Dyrektywami Europejskimi.

Cechy urządzenia:

·       Urządzenie trwale i łatwe w montażu

·       Duża dokładność pomiaru (do +/- 2%)

·       Mały błąd temperaturowy (0,8% na 10°C)

·       Odporność na zakłócenia

·       Odporny na skoki napięcia zasilającego od 18V do 36V

·       Bezpieczne

·       Współpraca z elektronicznym rejestratorem GPS

·       Jedna sonda kontroluje stan paliwa w jednym zbiorniku

·       System AutoGuard posiada od 2 do 4 wejść analogowych przeznaczonych do pomiaru stanu paliwa. Istnieje więc możliwość do podłączenia do 4 zbiorników

Dane techniczne:

·       Zasilanie: napięcie stałe niestabilizowane od 18V do 32V

·       Pobór prądu: 60mA przy 24V

·       Wyjście analogowe: napięcie proporcjonalne do słupa oleju napędowego, zakres 0-14V

·       Wyjście cyfrowe: RS485 dwuprzewodowy half-duplex, prędkość 57600 bodów (8, N, 1)

·       Nieliniowość: poniżej 0,5%

·       Maksymalny całkowity błąd pomiaru: +/- 2%


 

 

 

 
oferta
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner